Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Sienkiewicza (na odcinku Tuwima - Nawrot)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa remont. Procedowany jest kolejny aneks terminowy. Planowany termin zakończenia III kwartał 2020.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Ulica Sienkiewicza zyska nowy chodnik po obu stronach jezdni. Wyremontowane zostaną także zjazdy do posesji.

Na chodnikach pojawią się wysokie drzewa, ozdobna zieleń, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Zainstalowane zostaną  stylowe latarnie oraz podświetlenia koron wybranych drzew. Wydzielone będą także nowe miejsca do parkowania. Ruch kołowy zostanie uspokojony poprzez wyniesienie jezdni w miejscach skrzyżowań dróg oraz przejść dla pieszych. Ulica będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 25 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.22.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 4 września 2017 roku. Wpłynęły 3 oferty (w tym m.in. na zadanie 4 dot. tej lokalizacji):

  • 16 352 850,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 23 141 322,07 zł - Kral Sp. z o.o.
  • 18 557 118,01 zł - Strabag

Zaplanowana przez Miasto kwota: 16 854 931,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2017
Projektowanie: od stycznia 2018 do września 2019
Rozpoczęcie remontu: maj 2019
Zakończenie remontu: jesień 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Lidia Pietrzykowska - Dudek tel. 506-663-863 l.pietrzykowska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt