Łódź Rewitalizuje

Działania

Rewolucji 1905 r. 29

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa remont. Z uwagi na zawalenie się części nieruchomości termin zakończenia prac  może zostać wydłużony. Trwa również postępowanie na wybór Wykonawcy projektu zamiennego, w zakresie odbudowy fragmentu, którego dotknęła katastrofa budowlana (fragment prawej oficyny z klatką schodową) 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

z uwagi na realizację zaleceń PINB termin zakończenia remontu nie został jeszcze ustalony


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Podwórze zostanie pokryte kostką brukową. Na podwórku będą ławki. Powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną nasadzone liczne krzewy oraz trawnik. W głębi podwórka (wzdłuż muru) powstanie szpaler jaśminowy.

W budynku powstanie:

  • 26 mieszkań komunalnych
  • 4 lokale usługowe przeznaczone na wynajem

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2018

Przetarg został ogłoszony 21 lipca 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.16.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2018

Otwarcie ofert odbyło się 11 września 2018 roku. Wpłynęły 3 oferty:

  • 9 844 266,13 zł - konsorcjum: Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat, INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Katarzyna Kuczera
  • 10 500 000,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
  • 16 065 412,45 zł - konsorcjum: SKB Budownictwo Sp. z o.o., SKB SA Warszawa

Zaplanowana przez Miasto kwota: 6 645 495,71 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2018

Umowa z konsorcjum Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat, INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Katarzyna Kuczera została podpisana dnia 04 grudnia 2018 r., na kwotę 9 844 266,13 zł.

Rozpoczęcie remontu: grudzień 2018

Kamienica posiada już gotowy projekt budowlany.

Otwarcie ofert: kwiecień 2020

Otwarcie ofert odbyło się 14 kwietnia 2018 roku. Wpłynęła 1oferta:

  • 1.116.720,00 zł - konsorcjum: Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat, INWESTREM Zakład Usług Projektowo-Inwestycyjnych Katarzyna Kuczera

Zaplanowana przez Miasto kwota: 942 663,13 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Zakończenie remontu: listopad 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Marcin Kapuściński tel. (42) 272-64-65 m.kapuscinski@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Monika Dolik tel. 506-663-976 m.dolik@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Witecka tel. 506-663-554 j.witecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Aleksandrą Płoszką-Kabzą, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019 r.

Kontakt