Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 24

  

Najważniejsze ogłoszenia

Trwa remont. Możliwe uciążliwości w postaci hałasu lub pyłu.

 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

III kwartał 2020 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

Budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Z podwórka zostanie wydzielony niskim ogrodzeniem zielony skwerek z małym placem zabaw dla dzieci, który będzie dostępny zarówno od strony ulicy, jak i strony podwórka. Na skwerku będzie posiana trawa, jak również powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną nasadzone liczne krzewy. Pojawią się na nim ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Podwórze kamienicy zostanie pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na nim zostanie wydzielone miejsce z ławkami służące integracji sąsiedzkiej. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również trzepak i altanę na odpady. Przechowywanie wózków i rowerów będzie ułatwione dzięki stojakom rowerowym i zamykanemu pomieszczeniu na parterze budynku.

W budynku powstanie:

  • 8 mieszkań komunalnych, w tym 1 mieszkanie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 2 594 998,20 zł - Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk
  • 1 759 996,23 zł - Grupa Budowlana WCS Sp. z o. o.
  • 1 872 772,50 zł - Przeds. Budowlano-Handlowo-Usługowe PRIMBUD,
  • 3 625 374,45 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

Zaplanowana przez Miasto kwota:  1 934 758,86 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Przejdź do informacji z otwarcia ofert - zestawienie

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą Grupa Budowlana WCS Sp. z o. o. została podpisana 12 stycznia 2018 r. na kwotę 1 759 996,23 zł.

Projektowanie: od lutego 2018 do marca 2019
Rozpoczęcie remontu: kwiecierń 2019
Zakończenie remontu: sierpień 2020
Wprowadzenie mieszkańców: koniec 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Magdalena Korycka-Korzeniowska tel. (42) 272-64-65 m.korzeniowska@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 506-663-705 i.mielczarek@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt