Łódź Rewitalizuje

Działania

Droga łącząca ul. Tuwima z ul. Moniuszki

  

Najważniejsze ogłoszenia

 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

I kwartał 2020

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: maj 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 30 maja 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 50 788 811,00 zł, kwota dofinansowania z EFRR - 26 651 849,44 zł, co stanowi 52,5% całości projektu.

Ogłoszenie przetargu: wrzesień 2017

Przetarg ogłoszono 26 września 2017

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.71.2017   

Przejdź do przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 2 listopada 2017. Wpłynęły trzy oferty:

  • 3 895 742,31zł – Polskie Surowce Skalne Sp.z.o.o.
  • 3 719 923,41zł – Strabag Sp.z.o.o.
  • 3 582 317,00zł – Konsorcjum MMK-INŻ. Sp.z.o.o.; Larkbud Sp.z.o.o.

Zaplanowana przez miasto kwota: 3 872 750,83 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2017

Umowę z Konsorcjum firm podpisano 29 grudnia 2017 r.

Projektowanie: 2017 - 2018
Rozpoczęcie remontu: 2018
Zakończenie remontu: styczeń 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Elżbieta Pierzgalska tel. (42) 638-59-07 e.pierzgalska@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt