Łódź Rewitalizuje

Działania

Zachodnia 56

  

Najważniejsze ogłoszenia
Rozpoczął się remont. Procedowany jest aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do połowy 2021

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

II kwartał 2021 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania chronione, Lokale usługowo-handlowe, Teatr Pinokio z punktem bibliotecznym,

Wszystkie budynki wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Podwórze zostanie pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na wyznaczonym terenie zielonym będzie zasiany trawnik. Powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną nasadzone krzewy.

W budynku powstanie:

Na podwórzu powstaną:

  • altana na odpady,
  • 2 ławki,
  • stojak na rowery,
  • kosz na śmieci,
  • ogrodzenie posesji od strony ul. Zachodniej z furtką i bramą.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 12 848 600,05 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 9 741 600,00 zł - konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 186 798,32 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Przejdź do informacji z otwarcia ofert - zestawienie

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2018

Umowa z konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o. oraz Erekta Budownictwo Sp. z o. o. została podpisana 26 lipca 2018 r. na kwotę 12 582 900,00 zł.

Projektowanie: od sierpnia 2018 do marca 2020
Rozpoczęcie remontu: luty 2020

28 listopada 2019 roku plac budowy został przekazany wykonawcy.

Zakończenie remontu: lato 2021
Uruchomienie Ośrodka kultury: 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Agnieszka Stachowicz-Kassyańska tel. (42) 638-51-87 a.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 506-663-705 i.mielczarek@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt