Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Wschodnia (na odcinku Rewolucji 1905 r. - Jaracza)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa przebudowa.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

IV kwartał 2020 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Po obu stronach ulicy zostanie wykonany chodnik. Od strony zachodniej będzie miał on szerokość 2,8÷3,3 m, natomiast od strony wschodniej 2,9÷3,4 m. Będą one wykonane z płyt betonowych z elementami zrobionymi z kostki kamiennej. Jezdnia będzie wykonana, jako dwukierunkową, dwupasmowa. Zostanie ona zwężona do szerokości 5,8 m. Dzięki uzyskanej przestrzeni po stronie wschodniej powstaną miejsca postojowe. Obydwa pasy ruchu będą miały szerokość 2,9 m. Drzewa zostaną posadzone w miejscach wypełnionych mieszanką kamienno-glebową. Wykonany będzie także automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzewy, rośliny płożące, byliny oraz trawy ozdobne. Zakres robót będzie obejmował także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla kamienic. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstanie:

  • 10 stojaków rowerowych,
  • 6 ławek ulicznych,
  • 8 koszy ulicznych,
  • 4 barierki uliczne ze skrzyniami kwiatowymi,
  • 10 słupów oświetleniowych.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: czerwiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 czerwca 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.23.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 23 sierpnia 2017 r. Wpłynęły 4 oferty (na pakiet 3 ulic):

  • 12 915 000,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 14 757 099,23 zł - KRAL Sp. z o.o.
  • 16 558 627,41 zł - STRABAG Sp. z o.o.
  • 15 076 971,00 zł - "WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Sp. J.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 966 886,73 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: listopad 2017

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 17 listopada 2017 r. na kwotę 12 915 000,00 zł (na pakiet 3 ulic).

Projektowanie: listopad 2017 - sierpień 2018
Rozpoczęcie remontu: sierpień 2018

Rozbiórka jezdni rozpoczęła się w nocy z 4 na 5 sierpnia 2018 r.

Zakończenie remontu: październik 2020

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Agnieszka Marchwicka tel. (42) 638-48-83 a.marchwicka@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Monika Dolik tel. 506-663-976 m.dolik@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Witecka tel. 506-663-554 j.witecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Dolik, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt