Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 106

  

Najważniejsze ogłoszenia
Zakończono remont.

 

 

Inwestycja zrealizowana

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale usługowo-handlowe, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja,

W zakres remontu kamienicy przy Piotrkowskiej 106 wchodzi przeprojektowane podwórza i odnowienie elewacji z zachowaniem zabytkowych ozdób.

Wymieniona zostanie część stolarki okiennej i drzwi wejściowe z zachowaniem historycznego kształtu i formy. Zadaszenie nad wejściami do budynków będzie stylizowane.

Zamiast całkowicie utwardzonej powierzchni podwórka na jego części powstanie trawnik a miejsca postojowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami zostaną uporządkowane. Pojawią się też stojaki rowerowe.

Teren będzie oświetlony a elewacja iluminowana.

Na terenie dziedzińca przy elewacji oficyny północnej znajduje się studnia z zabytkowym mechanizmem motopompy. Zostanie ona odnowiona i podświetlona. Otwór studni będzie przekryty szklaną pokrywą, dzięki czemu będzie można zobaczyć mechanizm motopompy studni.

Budynek w dalszym ciągu będzie miał funkcję usługowo-handlową, w tym biura Urzędu Miasta.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: marzec 2017

Przetarg został ogłoszony 1 marca 2017.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.11.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 18 lipca 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 2 583 000,00 zł - Konsorcjum firm: Zakład Remontowo - Budowlany „AMERBUD” Jabłońscy Sp. jawna
  • 2 829 000,00 zł - Michał Szymczyk Zakład ogólnobudowlany
  • 1 989 700,00 zł - Pracownie Robót Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków „ARKADY” Mieczysław Janicki

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 226 299,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2017

Umowa z firmą Zakład ogólnobudowlany Michał Szymczyk została podpisana 31 października 2017 r. na kwotę 2 829 000,00 zł - Michał Szymczyk.

Projektowanie: od listopada 2017 do kwietnia 2018
Rozpoczęcie remontu: maj 2018
Zakończenie remontu: grudzień 2019

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Katarzyna Wójcik tel. (42) 638-48-92 kat.wojcik@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Jarosław Janicki tel. 506-664-084 j.janicki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Lidia Pietrzykowska - Dudek tel. 506-663-863 l.pietrzykowska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Jarosławem Janickim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt