Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Traugutta - układ ulic uzupełniających

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa projektowanie.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

II kwartał 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Drzewa,

Po remoncie powstaną 3 nowe ulice:   

  • Ulica A - będzie stanowić połączenie pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a projektowaną ulicą B. Po obu stronach drogi zbudowane zostaną chodniki ze zjazdami do posesji. Po południowej stronie wydzielone zostaną nowe miejsca parkingowe poprzedzielane zieleńcami,
  • Ulica B - połączy ze sobą ulice Traugutta i Tuwima. Po obu stronach jezdni zbudowane zostaną chodniki o zmiennej szerokości, zjazdy do posesji oraz zieleńce,
  • Ulica C - łączyć będzie projektowaną ulicę B z ulicą Kilińskiego. Po jej południowej stronie zostanie wybudowany chodnik z wytyczonymi na nim miejscami parkingowymi oraz zieleńcami.                                                                                                                   

Skrzyżowania ulicy B z ulicami A i C zostaną wyniesione. W ten sposób zostanie zwiększone bezpieczeństwo pieszych oraz zmniejszone ryzyko kolizji. Na wszystkich ulicach postawione zostaną ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Zainstalowane zostaną ozdobne latarnie. Podświetlone będą także niektóre korony drzew.
 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2018

Przetarg został ogłoszony 17 kwietnia 2018 r..

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.8.2018

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 12 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 27 675 000,00 zł - IDS - BUD S.A.
  • 41 256 464, 53 zł - STRABAG Sp. z o.o.                                   

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 754 182,77 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2018

Umowa z firmą IDS - BUD S.A. na kwotę 27 675 000,00 zł (za realizację pakietu dróg uzupełniających: połączenia ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią, ul. Traugutta z ul. Tuwima, łączników do ul. Sienkiewicza oraz Kilińskiego od nowo powstałych ulic) została podpisana 26 października 2018 roku.

Projektowanie: październik 2018 - lipiec 2019

Projektowanie będzie trwało do października 2018 r. do lipca 2019 r.

Rozpoczęcie remontu: lipiec 2019

Latem 2019 r. planowane jest rozpoczęcie prac remontowych.

Zakończenie remontu: kwiecień 2021

Wiosną 2021 r. planowane jest zakończenie prac remontowych.

Otwarcie ulicy: 2021

Ulica zostanie otwarta w 2021 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA DROGA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

zakresu oraz szczegółów remontu Ewelina Dziuba tel. (42) 638-48-62 e.dziuba@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Kamila Osicińska tel. (42) 272-64-92 k.osicinska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Marcin Borusławski tel. 506-663-903 m.boruslawski@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 506-663-629 m.drwecka@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -64-05 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Marcinem Borusławskim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt